Төмөр замын тээвэр

Төмөр замын тээвэр
Цаг агаарын ямар ч нөхцөлд өндөр хурд, хямд зардлаар ачаагаа бүрэн бүтэн, найдвартай тээвэрлүүлэхийг хүсвэл төмөр замын тээврийг сонгоорой.