Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Бид үйлчлүүлэгч, хамтын ажиллагаатай байгууллагууд болон ажилчдынхаа сэтгэл ханамжийг хамгийн өндөр түвшинд байлгахын зэрэгцээ салбарынхаа хөгжил дэвшилд өөрсдийн үнэт хувь нэмрээ оруулахын тулд хичээн ажиллана.
Алсын хараа

Алсын хараа

Сэтгэл ханамж, ажлын арга барил, хариуцлага, ур чадвараараа манлайлагч хамт олныг бүрдүүлж, үйлчлүүлэгч нэг бүрийн хэрэгцээг бүрэн хангах чадамжтай экспорт, импортын тээврийн компани болох.
Үнэт зүйл

Үнэт зүйл

  1. Харилцан Сэтгэл Ханамж
  2. Өндөр зохион байгуулалт
  3. Хариуцлагатай байдал
  4. Тасралтгүй хөгжил
  5. Эерэг хандлага
  6. Бүтээлч санаачилга
  7. Тогтвортой хамтын ажиллагаа