Экспортын тээвэр

Экспортын тээвэр
Бид Монголоос таны хүссэн орон руу агаар, төмөр зам, авто зам, далайн гарцаар экспортын тээврийг зохион байгуулж байна.